Naše Centrum sídlí na adrese:
Tylovo nábřeží 418/6
500 02 Hradec Králové
Česká Republika

Tel: +420-495541584
Fax: poradna@vakcinace.cz

Tento obrázek jsem vyfotil při cestě do Nové Kaledonie - i při návštěvě takto relativně bezpečného místa byste měli být chráněni očkováním proti vybraným infekčním nemocem

Až takové propletence stromů jsou na jednom z menších ostrovů Nové Kaledonie - navozují dobrodružnou atmosféru

Takto milé lidi potkáte na ostrově Phúket v Thajsku

Velmi známý útvar nedaleko Phúketu, který nese jméno hlavního hrdiny jednoho filmu, který se zde točil...007

Pozvánka na křest knížky

Kde zakoupit novou knížku o očkování pro laiky od profesora Jiřího Berana?

https://www.albatrosmedia.cz/tituly/83317803/ockovani-v-otazkach-a-odpovedich/

 

Podvodné webové stránky uvádějí smyšlené informace mým jménem a tím uvádějí čtenáře v omyl.

Je to prostý podvod a zneužití mého jména:

https://orig4you.site/xnZCFY?utm_creative=0&utm_campaign=cz&utm_source=fb&pixel=1071825010662122&sub2=%7B%7Bsub2%7D%7D&adset_id=120202080615900011&ad_id=120202080617130011&adset_name=1&fbclid=IwAR19-w7gVFVQHwl1Zu

https://medicasos.click/yhjS8xHH

https://www.facebook.com/100029016866264/posts/pfbid02ENgmeQk18yhQceUTqV7n7P2HfVsXko2HzneRPf7Qb3AAG4W8kyXLox6jpc8ax1fZl/

https://devyatochka.fun/fXgS6Sa3

Cílená protiepidemická opatření nám pomohou v epidemii COVID-19

Stručný návod pro ty co rozhodují je zde

 

Informace pro zdravotníky ohledně isoprinosine a COVID-19 jsou dostupné zde

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Očkování pro objednané vždy ve středu

od 13,00 do 16,30

Telefon do ordinace 495541584

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Český rozhlas - Dvojka - HOST DO DOMU

Pan Jan Rosák zpovídal prof. MUDr. Jiřího Berana, CSc. - audio je k poslechu zde

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Všechnopárty o pandemické chřipce

Pan Karel Šíp zpovídal prof. MUDr. Jiřího Berana, CSc. - video je ke shlédnutí zde

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vítejte na webové stránce
Centra očkování a cestovní medicíny

Co nezajišťujeme?

Jakékoliv telefonické konzultace

Mějte prosím na paměti, že telefonování s Vámi je vždy na úkor klientů, kteří se objednali!

Objednejte se a přijděte prosím k nám do ordinace!

Pro naše klienty zajišťujeme:

Očkování všemi v ČR dostupnými očkovacími látkami

Osobní konzultace při praktických problémech očkování

Komplexní poradenství při cestách do zahraničí

Klinické hodnocení očkovacích látek

Přednášková a publikační činnost

 

 

Očkování

Termín „očkování“ je v našich podmínkách synonymem pro pojem „vakcinace“, který historicky souvisí se skutečností, že při jednom z prvních očkování proti variole v roce 1797 byl v očkovací látce použit virus vakcinie. Tak vznikl v anglicky psané literatuře termín „vaccination“, který může být překládán do češtiny jako očkování nebo vakcinace.

Pojmy očkování a „imunizace“ se velmi často v laické i odborné veřejnosti zaměňují, přičemž každý z nich znamená něco jiného. „Očkování“ je chápáno jako proces vpravení antigenu vakcíny a ostatních složek očkovací látky do lidského organismu. Aplikace vakcíny se provádí do svalu, pod kůži, do kůže anebo se vakcíny aplikují perorálně.

Naproti tomu pojem „imunizace“ je ve své podstatě vytváření nespecifické i specifické imunitní odpovědi v lidském organismu na vakcinální antigen, adjuvantní prostředky nebo na ostatní složky vakcíny.


Cestovní medicína

Se zabývá prevencí, diagnostikou a léčením zdravotních problémů spojených s cestováním do všech oblastí světa. Obor se původně označoval jako turistická medicína, ale na daleké cesty se nevydávají pouze turisté, ale i obchodníci, diplomaté, vojáci a jiné osoby. Někdy je označován jako geografická medicína, ale ta je spíše teoretickým oborem, který sleduje výskyt nemocí, zvláštnosti jejich průběhu a rozdíly zdravotnické problematiky v různých částech světa. Cestovní medicína úzce spolupracuje s pracovním lékařstvím, které zajišťuje zdravotní péči o osoby vyjíždějící do zahraničí služebně. Spolupracuje také s vysokohorskou, potápěčskou a leteckou medicínou. Nedílnou součástí cestovního lékařství je migrační medicína, která se zabývá zdravotní problematikou migrantů, uprchlíků a azylantů. V poslední době vzniká tzv. medicína pustých oblastí (wilderness medicine). Sleduje zdravotní problémy lidí pobývajících v odlehlých a nehostinných oblastech světa se špatně dostupnou zdravotní péčí (pouště a polární oblasti, deštné pralesy apod.) a nebo v oblastech postižených přírodními katastrofami (zemětřesení, vlna tsunami, záplavy aj.).Náplň cestovní medicíny má 4 hlavní složky :

1. Posouzení zdravotního stavu cestovatele a poradenství

2. Profylaxe

3. Terapie

4. Sledování zdravotního stavu cestovatelů

(Upraveno dle doc. MUDr. Jiřího Vaništy, CSc.)

Pro lékařky, lékaře a zdravotní sestry budou 
probíhat v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
v roce 2020 tyto nové kurzy:

Individuální očkovací plány pro pediatrickou praxi
Dne 24. 4. 2020 - přihlášení zde

Základy očkování pro lékaře a zdravotní sestry
Dne 30. 4. 2020 - přihlášení zde

Tropické oblasti – Očkování před cestou a doporučené diagnostické postupy po návratu
Dne 14. 5. 2020 - přihlášení zde

Malárie a cestovatelský průjem – prevence, profylaxe a pohotovostní léčba
Dne 21. 5. 2020 - přihlášení zde


Centrum očkování a cestovní medicíny