Naše Centrum sídlí na adrese:
Tylovo nábřeží 418/6
500 02 Hradec Králové
Česká Republika

Tel: +420-495541584
Fax: poradna@vakcinace.cz

Tento obrázek jsem vyfotil při cestě do Nové Kaledonie - i při návštěvě takto relativně bezpečného místa byste měli být chráněni očkováním proti vybraným infekčním nemocem

Až takové propletence stromů jsou na jednom z menších ostrovů Nové Kaledonie - navozují dobrodružnou atmosféru

Takto milé lidi potkáte na ostrově Phúket v Thajsku

Velmi známý útvar nedaleko Phúketu, který nese jméno hlavního hrdiny jednoho filmu, který se zde točil...007

Klinické studie

V našem centru jsou týmem zkušených pracovníků prováděné klinické studie, které vyhodnocují různé aspekty očkovacích látek, které se aplikují dospělým osobám.

Klinické studie s očkovacími látkami jsou studie prováděné za účelem získat kvalitní informace o bezpečnosti, reaktogenitě, imunogenitě a efektivitě zkoušené vakcíny. Jsou prováděné v souladu s připraveným protokolem studie. Klinická hodnocení představují unikátní postup získání kvalitních dat ze studií, jejichž subjektem hodnocení jsou nejčastěji zdraví dobrovolníci, jen někdy nemocní.

Mezinárodními organizacemi a institucemi byla vytvořena podrobně definovaná pravidla výzkumu a vývoje očkovacích látek, která jsou zakotvena i v naší legislativě. Je v nich vymezena i činnost kontrolních institucí, kterými jsou v České republice Státní ústav pro kontrolu léčiv a lokální etické komise.

Organizace moderních randomizovaných klinických studií vyžaduje multidisiplinární přístup a musí respektovat existující a závazná metodická doporučení v jejich plné šíři. Kvalitní klinické studie jsou v současnosti jediným nástrojem hledání nových vakcinačních postupů, nových očkovacích látek a jejich kombinací.

Informovaný souhlas je proces, ve kterém subjekt dobrovolně potvrzuje svou ochotu podílet se na konkrétním klinickém hodnocení poté, co byl informován o všech aspektech klinického hodnocení, která jsou důležitá pro rozhodnutí subjektu zúčastnit se studie. Informovaný souhlas je dokumentován formou písemného, podepsaného a datovaného formuláře informovaného souhlasu. Informovaný souhlas je vyžadován u všech studií. Jestliže pacient vstoupí do studie tím, že podepíše informovaný souhlas, má stále možnost ze studie kdykoli vystoupit.

 

 


Klinické studie